Kablomak Makina - קו מתפתל סלילים אוטומטי

Kablomak Makina - קו מתפתל סלילים אוטומטי

Kablomak Makina - קו מתפתל סלילים אוטומטי

קו סליל סליל אוטומטי
- יש לו סלילה אוטומטית כפולה
- הוא מלופף את הסלילים בין 200-1200 מ"מ.
- טוען אוטומטית את הסליל
- גורם לחיבור העליון של הגליל באופן אוטומטי
- יכול לעטוף כבלים משוריינים ולא משוריינים
- חותך אוטומטית במטר הרצוי
- הופך את עטיפת המתיחה באופן אוטומטי
- מאפשר הפעלה אוטומטית של הסליל
- מגלגל את הגלגלת לרוחב, אוסף אותו במנוף, מתכונן לערמה על המזרן.
- הוא יכול לפתול כבלים משורינים ולא משורינים עד קוטר כבל 20 מ"מ.
- מהירות קו מקסימלית. 470 מ' לדקה, תלוי בגודל הסליל.
- ניתן לאלץ גדלים של סלילים לבחור על ידי שמירתם במאגר המכונות

+PC9pZnJhbWU+